ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOK PRESENTATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Sotiriou Georgios | Σωτηρίου Γεώργιος
  5. 1950
  6. 180-182
    • M. Th. Xidi's book "Concerning ecclessiastical hymnography" is presented which refers to the aesthetic of ecclessiastical hymns and their relation with folk songs and greek poetry.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του κ. Θ. Ξύδη "Περί της εκκλησιαστικής υμνογραφίας", που αναφέρεται στην αισθητική των εκκλησιαστικών ύμνων και στην σχέση τους με τα δημοτικά τραγούδια και την ελληνική ποίηση.