ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΤΑΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΨΥΧΟΥΣ

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE PHYSIOLOGY OF GREEK TABLE GRABES DURING THEIR CONSERVATION FROM THE COLD (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κριμπάς, Βασίλειος Δ. (1889-1965) | Kribas V. | Νταβίδης Οδυσσ. | Davidis Odys.
  5. 1950
  6. 95-102
    • The physiology of greek table grapes is being studied aiming to improve the disposition un the markets abroad. The performance manner of the experiments is presented.
    • Μελετάται η φισιολογία των ελληνικών επιτραπέζιων σταφυλών, προς το σκοπό της καλύτερης διάθεσης στις αγορές του εξωτερικού. Παρουσιάζεται ο τρόπος εκτέλεσης των πειραμάτων.