ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΡΙΑΣ ΕΙΣ ΤΑΞΙΝ Γ΄.

CONCERNING THE ESTIMATION COURSE OF THE CLASS C AMPLIFIER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αναστασιάδης Μιχαήλ Α | Hologounis O. | Χολογούνης Ο.
  5. 1950
  6. 36-38
    • A rapid estimation method of the characteristics of an electronic bulb with class C amplification power is being studied.
    • Παρουσιάζεται ταχεία μέθοδος υπολογισμού των χαρακτηριστικών ηλεκτρονικής λυχνίας ενισχύτριας ισχύος σε τάξη Γ.