ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

BOOK PRESENTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λαμπαδάριος Δημήτριος | Labadarios D.
  5. 1950
  6. 12α-12β
    • M. Const. Papaioannou's work writing "Thermodynamics" is presented which is teached at the polytechnic school of Greece and the national university.
    • Παρουσιάζεται το σύγγραμμα του κ. Κωνσ. Παπαϊωάννου "Θερμοδυναμική", το οποίο διδάσκεται τόσο στο Ε.Μ. Πολυτεχνείο όσο και στο Εθνικό Πανεπιστήμιο.