ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ Δ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

THE MUSICAL WORK OF D. MITROPOULOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (1878-1966)
  5. 1950
  6. 7-8
    • A reference is being made to the great greek musician and corresponding member of the Athens Academy, m. D. Mitropoulos.
    • Αναφορά στο έργο του μεγάλου έλληνα μουσικού και αντεπιστελλόντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών κ. Δ. Μητρόπουλου.