ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

SUCCESSION OF PRESIDENCY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πολίτης, Ιωάννης Χ. (1886-1968) | Ορλάνδος Αναστάσιος Κ | Πολίτης Ιωάννης
  5. 1950
  6. 1-7
    • A report and a farewell from former president I. Politis and statements referring to the program from the new president A. Orlandos.
    • Απολογισμός και αποχαιρετισμός του απερχόμενου προέδρου Ι. Πολίτη και προγραμματικές δηλώσεις του νέου προέδρου Α. Ορλανδού.