ΕΝ ΒΛΑΠΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΑΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΕΝΤΟΜΟΝ

ONE NOXIOUS INSECT FOR THE FIR-TREES OF PARNES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ισαακίδης, Κωνσταντίνος Α. (1880-1959) | Isaakidis K.
  5. 1948
  6. 430-436
    • The need for protecting the forests of the greek fir-trees is obvious. For this, special efforts were made in order to avoid the detriments originating by any cause. Moreover, special efforts took place for the prevention of the entomological attack, which isn't always of minor importance. The entomological attack of the fir-tree Abies cephalonica link, of the national forest of Parnes is researched. The damages caused by this are quick and their development is usually fatal for the attacked trees. The Ipidae are the most horrible emeny of forests and they spread in great distances with the help of air. With reference to removing them from forests, it would be better to remove in the first place the trees which are suitable for the development of insects, and such are the half-dry and the trees of reduced rividuess.
    • Είναι φανερή η ανάγκη της προστασίας των δασών της ελληνικής ελάτης με αποτέλεσμα να γίνονται ιδιαίτερες προσπάθειες για την αποτροπή βλαβών από οποιαδήποτε αιτία. Ιδιαίτερες προσπάθειες γίνονται για την αποτροπή της εντομολογικής προσβολής, η οποία δεν είναι πάντοτε επουσιώδης. Ερευνάται η εντομολογική προσβολή της ελάτης, Abies cephalonica link, του εθνικού δάσους της Πάρνηθας. Οι ζημιές που προέρχονται απ' αυτή είναι ταχείες και η εξέλιξη αυτών των ζημιών είναι συνήθως μοιραία για τα προσβαλλόμενα δένδρα. Τα ipidae αποτελούν τον φοβερότερο εχθρό των δασών, διαδίδονται σε μεγάλες αποστάσεις με τη βοήθεια του αέρα και προκυμένου να τα απομακρύνουν από το δάσος πρέπει πρώτα να απομακρυνθούν τα πρόσφορα για την ανάπτυξη των εντόμων δένδρα. Τέτοια είναι τα ημίξηρα και τα ελλαιωμένης ζωηρότητας δένδρα.