ΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

THE RECORDS OF KONSTANTINOS AND SOFOCLES EKONOMOU (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπαλάνος Δημήτριος Σ
  5. 1948
  6. 405-417
    • The present study is referred to the presentation of the correspondance of Konstantinos Economou (1780-1857), who was one of the most learned men of Greece. Moreover, the correspondance of his son Sofocles Economou (1809-1877), who was both doctor and philosopher is presented. They are included also, the letters that Constantinos Economou had written as well as the leters addressed to him and in addition the correspondance and manuscripts written by Sofocles Economou. Finally, the correspondance and other manuscripts written by various personalities are cited too.
    • Στη μελέτη αυτή παρουσιάζεται η αλληλογραφία του Κωνσταντίνου Οικονόμου, του εξ Οικονομών (1780-1857), ο οποίος ήταν από τους λογιότερους έλληνες καθώς και του ιατροφιλοσόφου υιού του Σοφοκλή Οικονόμου (1809-1877). Περιλαμβάνονται οι επιστολές του Κωνσταντίνου Οικονόμου προς διαφόρους, οι επιστολές διαφόρων προς αυτόν, η αλληλογραφία και τα χειρόγραφα του Σοφοκλή Οικονόμου, η αλληλογραφία άλλων προσωπικοτήτων καθώς και τα άλλα χειρόγραφα.