ΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟΝ ΠΛΕΙΟΚΑΙΝΟΝ ΤΗΣ ΡΑΦΗΝΗΣ

THE LOWER PLIOCENE OF RAFINA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Mitsopoulos Max K. | Μητσόπουλος, Μάξιμος Κ. (1897-1968)
  5. 1948
  6. 295-301
    • The present study forms an effort for the determination of the precise geological age of the sea formations of the intertidal zone of Rafina. Furthermore, the study aims to contribute to the solution of the problem of the age of great, in extent, layers of red clays and conglomerates, in Attica. After systematic researches and profuse palaeontological material the age of the sea deposits of Rafina can be easily determined. The relevant results are cited too.
    • Η μελέτη αυτή αποτελεί προσπάθεια για τον καθορισμό της επακριβούς γεωλογικής ηλικίας των θαλασσίων σχηματισμών της παράκτιας ζώνης της Ραφήνας και συμβολή στη διαλεύκανση του προβλήματος της ηλικίας των μεγάλων σε έκταση στρωμάτων ερυθρών πηλών και κροκαλοπάγων, στην Αττική. Μετά από συστηματικές έρευνες και άφθονου παλαιοντολογικού υλικού μπρεί να προσδιοριστεί η ηλικία των θαλασσίων αποθέσεων της Ραφήνας και παρατίθενται τα σχετικά συμπεράσματα.