ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

BOOK PRESENTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κριμπάς, Βασίλειος Δ. (1889-1965) | Krimbas Vasos
  5. 1948
  6. 215-217
    • Mr. Tsvorikins book "Plain map of Thessaly" is presented and analysed.
    • Το βιβλίο του κ. Ι. Τσβορύκιν "Εδαφολογικός χάρτης της Θεσσαλίας" παρουσιάζεται και αναλύεται.