ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

BOOK PRESENTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κοσμετάτος Γ | Kosmetatos George Ph.
  5. 1948
  6. 132-133
    • Presentation and analysis of mr. K. Kairis book "Introduction to Surgery".
    • Παρουσιάζεται και αναλύεται το βιβλίο του κ. Ζ. Καϊρη "Εισαγωγή στη χειρουργική".