Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

THE GLOBAL COLLECTION FOR THE CHILD (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπαλάνος Δημήτριος Σ | Balanos Dimitrios
  5. 1948
  6. 87-97
    • Speech relevant with the universal solidarity on behalf of the child. A collection was carried out for the child which has suffered bodily severities as well as psychic during the years of the second world war. The humanity should unite its material, moral and spiritual powers in order to redress and save the child. Supporting the child, Greece is supported too. Only in this way Greece will manage to return to a normal course and walk according to its destiny.
    • Ομιλία σχετική με την πανανθρώπινη αλληλεγγύη υπέρ του παιδιού. Διεξήχθει έρανος για το παιδί το οποίο έχει περάσει κακουχίες τόσο σωματικές όσο και ψυχικές τα χρόνια του Β΄παγκοσμίου πολέμου. Η ανθρωπότητα πρέπει να ενώσει τις υλικές, ηθικές και πνευματικές της δυνάμεις, προκειμένου να επανορθώσει και να στύσει το παιδί. Ενισχύοντας το παιδί, ενισχύεται και η Ελλάδα. Μόνο έτσι θα κατορθώσει να επανέλθει σε κανονική τροχιά και να βαδίσει στα πεπρωμένα της.