ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOKS PRESENTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λαμπαδάριος Δημήτριος | Κριμπάς, Βασίλειος Δ. (1889-1965) | Krimbas Vasos | Labadarios D.
  5. 1948
  6. 45-47
    • The books "Road-making" of S. Nomicos and "Distribution of plains" of mr. G. Xenos, are represented.
    • Παρουσιάζονται τα βιβλία "Οδοποιϊα τουκ. Σ. Νομικού και "Διανομαί επιφανειών" του κ. Γ. Ξένου.