ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOK'S PRESENTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (1878-1966) | Κριμπάς, Βασίλειος Δ. (1889-1965) | Krimbas Vasos
  5. 1948
  6. 36-40
    • The books "Cretan chronicle 1947" and "Elements of agricultural chemistry" written by mr. Vasiliadis.
    • Παρουσιάζονται τα βιβλία "Κρητικά Χρονικά 1947" και "Στοιχεία Γεωργικής Χημείας-Λιπασματολογίας", έργο του κ. Βασιλειάδη.