ΔΙΑΔΟΧΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

SUCCESSION OF PRECIDENCY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (1878-1966)
  5. 1948
  6. 3-10
    • Report of activities of the past-president mr. K. Kallitsounakis and declarations of the new president mr. Triantafyllopoulos.
    • Απολογισμός δραστηριοτήτων του απερχόμενου προέδρου κ. Καλιτσουνάκη και πραγραμματικές δηλώσεις του νέου προέδρου κ. Τριανταφυλλόπουλου.