ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

INDEX BY AUTHOR (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών | Academy's office of publications
  5. 1983
  6. 743-746
    • Index by author of the 58 volume issue B of the proceedings of the Academy of Athens of the year 1983.
    • Ευρετήριο κατά συγγραφέα του 58 τόμου τεύχους Β των πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών του έτους 1983.