ΠΟΜΠΟΙ ΚΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΩΝ ΗΧΩΝ

TRANSMITTER AND RECEIVERS OF THE ART OF SOUNDS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παλλάντιος, Μενέλαος (1914-2012)
  5. 1983
  6. 581-588
    • The speech is referred to the transmitters and receivers of the art of sounds are expressed the concerns of our era in the musical creation in connection with its response by the auchience. The relation that is transmitter and receiver in the art of stunds during the last decades.
    • Στην ομιλία με θέμα τους πομπούς και τους δέκτες της τέχνης των ήχων, εκφράζονται οι ανησυχίες της εποχής μας στη μουσική δημιουργία, σχετικά με την ανταπόκρισή της από το κοινό. Τη σχέση, δηλαδή πομπού και δέκτη στην τέχνη των ήχων, κατά τις τελευταίες δεκαετίες.