Η ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΗ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑ

THE STIRRING FIRST LAPAROTOMY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ
  5. 1983
  6. 543-555
    • Speech regarding the stirring first laparotomy. It is one staggering narration describing the way in which doctor Efrem Macdowell achieved one endo-abdominal operation on a patient of Jane, on the 30th of November of 1808, in the forests of Kentaky in USA.
    • Στην ομιλία αυτή σχετικά με τη συγκλονιστική πρώτη λαπαροτομία είναι μία καταπληκτική αφήγηση για τον τρόπο με τον οποίο ο γιατρός Εφραίμ Macdowell πέτυχε μία ενδοκοιλιακή εγχείρηση στην ασθενή του Jane, στις 30 Νοεμβρίου 1808 στα δάση του Kentaky στις ΗΠΑ.