ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΨΥΧΙΑ-ΤΟ ΑΛΑΝΘΑΣΤΟ ΟΠΛΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

NATIONAL UNION OF HEARTS - THE UNERRING WEAPON OF GREEKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παλλάντιος, Μενέλαος (1914-2012)
  5. 1983
  6. 500-516
    • The present speech was given on the occasion of the national celebration of the 28th of October 1940. Its subject was the national union of the hearts, this unerring weapon of greek people during the period of 1940-1941.
    • Η ομιλία αυτή έγινε με την ευκαιρία της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου 1940, με θέμα την εθνική ομοψυχία, το αλάνθαστο αυτό όπλο των ελλήνων κατά τη χρονική περίοδο 1940-1941.