ΜΝΗΜΗ-FILIPPO MARIA PONTANI (1913-1983)

IN REMEMBRANCE OF FILIPPO MARIA PONTANI (1913-1983) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Manousakas Manousos | Manousakas Manousos | Μανούσακας Μ.Ι.
  5. 1983
  6. 468-493
    • Speech given remembrance of the professor Filippo Maria Pontani, who was Academy's corresponding member and passed away on the 21st of August of 1983 in Italy. He was one of the most eminent foreign greek scholars. His personality and work is presented.
    • Στην ομιλία αυτή γίνεται αναφορά στη μνήμη του καθηγητή Filippo Maria Pontani αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, ο οποίος υπέκυψε στις 21 Αυγούστου 1983 στην Ιταλία, ο οποίος ήταν ένας από τους επιφανέστερους ξένους ελληνιστές. Γίνεται παρουσίαση της προσωπικότητας και του έργου του.