ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

PRESENTATION OF STUDY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Διαννελίδης, Θεμιστοκλής (1909-2000)
  5. 1983
  6. 412-414
    • Presentation of a study which deals with the development of pasture-lands in the area of Agrafa in Evrytania.
    • Παρουσιάζεται μελέτη με αντικείμενο την λιβαδοκτηνοτροφική ανάπτυξη της περιοχής Αγράφων Ευρυτανίας.