ΑΠΟ ΤΟΝ ΞΕΝΟΦΑΝΗ ΣΤΟΝ ΠΟΠΕΡ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

FROM XENOPHANIS TO POPER THROUGHTS FOR A SUBSTANCIAL PHILOSOPHY OF POLITICS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Fawre Edgar | Fawre Edgar
  5. 1983
  6. 391-409
    • Extended analysis of the work of the prosocratic philosophers and the relation to the political decisions. Comparison of the prosocratic and the modern philosophers on the way philosophy supports to get the right political decision.
    • Εκτεταμένη ανάλυση του έργου των προσωκρατικών φιλοσόφων και οι επιδράσεις του στις πολιτικές αποφάσεις. Σύγκριση των απόψεων των προσωκρατικών και των σύγχρονων διανοητών στον τρόπον που η φιλοσοφία βοηθά στην λήψη σωστών πολιτκών αποφάσεων.