ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Κ. MARIO MONTUORI

OFFICIAL RECEPTION OF THE ASSOCIATED MEMBER OF THE ACADEMY OF ATHENS MR. MARIO MONTUORI (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παλλάντιος, Μενέλαος (1914-2012)
  5. 1983
  6. 365-366
    • Greetings and short curriculum vitar of the new associated member of the Academy mr. Mario Montuori.
    • Χαιρετισμός και σύντομο βιογραφικό σημείωμα του νέου αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας κ. Mario Montuori.