ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ (1793-1983)

GREEKS AND PHILHELLENES OF MARSEILLES (1793-1983) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Milliex Roger
  5. 1983
  6. 310-334
    • The speech was given on the occasion of the opening of the historic museum of ancient Marseilles and with the perspective of adueving the fratermization of the municipalities Piraeus-Marseilles. Furthermore it is referred to greeks and philhellenes who lived during the period 1793-1983.
    • Η ομιλία αυτή έγινε με αφορμή το άνοιγμα του ιστορικού μουσείου της αρχαίας Μασσαλίας και με προοπτική την πραγματοποίηση της αδελφοποίησης των δήμων Πειραιά-Μασσαλίας. και αναφέρεται στους έλληνες και τους φιλέλληνες που ζούσαν στη Μασσαλία τη χρονική περίοδο 1793-1983.