Ο ΠΟΙΗΤΗΣ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

THE POET K.P. KAVAFIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χάρης, Πέτρος (1902-1998)
  5. 1983
  6. 295-309
    • The present speech was given on the occasion of the completion of fifty years since the death of Konstantinos Kavatis on the 29th of April of 1933. It is referred to the works of the poet which were published, to his intellectual course and resume as well to the reports that made for him Kazantzakis, Xenopoulos and Timos Milanos.
    • Η ομιλία αυτή έγινε με την συμπλήρωση των πενήντα χρόνων από το θάνατο του Κωνσταντίνου Καβάφη, στις 29 Απριλίου 1933. Αναφέρεται στα έργα του ποιητή τα οποία έχουν δημοσιευθεί, στην πνευματική του πορεία, στο βιογραφικό σημείωμα του, και στις αναφορές που έκαναν γι' αυτόν, ο Καζαντζάκης, ο Ξενόπουλος και ο Τίμος Μιλάνος. .