ΟΙ ΤΡΙΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

TRINITARIAN COMPOSITIONS IN GREEK LITERATURE AND MYTHOLOGY, ANCIENT AND NEW GREEK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Romeos Kon | Ρωμαίος Κωνσταντίνος;
  5. 1983
  6. 192-216
    • Detailed presentation of the very old belief of the triadism. Since the early mythological times till nowadays there is a tendency all the events to get a trinitarian formulation. The three fates, the three old women, the three gorgons, the three erinyes, the three sirens as well as the three faces of God, the three time cross etc.
    • Λεπτομερής παρουσίασης της πανάρχαιης δοξασίας του τριαδισμού. Ήδη από την πρώϊμη μυθολογία μέχρι και στις ημέρες μας υπάρχει η τάση όλα τα γεγονότα να έχουν τριαδική μορφή. π.χ. τρείς μοίρες, οι τρείς γραίες, οι τρείς γοργόνες, οι τρείς ερινύες, οι τρείς σειρήνες, αλλά και τα τρία πρόσωπα του Θεού, ο τριπλός σταυρός, κλπ.