ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

PHILOLOGICAL COMMEMORATION FOR KOSTIS PALAMAS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τρυπάνης, Κωνσταντίνος (1909-1993)
  5. 1983
  6. 103-133
    • The speech is referred to the forty years that passed from the death of Kostis Palamas. who was born in Patras in 1859. Basically, he was a lyric poet. He transubstantiated all the sufferings of the modern greeks to poetry and presented to Greece, after his death, two nobel prizes of literature.
    • Η ομιλία αυτή αναφέρεται στα σαράντα χρόνια από τον θάνατο του Κωστή Παλαμά, ο οποίος γεννήθηκε στην Πάτρα το 1859. Είναι βασικά λυρικός ποιητής. Μετουσίασε σε ποίηση όλους τους καημούς της Ρωμιοσύνης. Χάρισε στην Ελλάδα μετά τον θάνατό του δύο βραβεία nobel λογοτεχνίας.