ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ

LANGUAGE AND WORD (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζακυθηνός Διονύσιος
  5. 1983
  6. 331-360
    • There are being studied the relations between language and word. The language must express rational meanings and feelings. However this had not effect and for centuries was being orevailed one bilinguality in our country. About one century ago was arose the request for the language to become one and after enough hard work, the last fifty years turned up one noble demotic language, free from idious, rich in ways of expression, which answered to the aesthetics and sentimental couscious of the nation.
    • Μελετώνται οι σχέσεις μεταξύ γλώσσας και λόγου. Η γλώσσα πρέπει να εκφράζει λογικά νοήματα αλλά και συναισθήματα. Αυτό όμως δεν ίσχυε και επί αιώνες επικράτησε μια διγλωσσία στον τόπο μας. Πριν από 100 περίπου χρόνια υψώθηκε το αίτημα η γλώσσα να γίνει μία, μετά δε πολύ μόχθο τα τελευταία 50 χρόνια προέκυψε μία ευγενής δημοτική γλώσσα, καθαρή από ιδιωματισμούς, πλούσια σε εκφραστικούς τρόπους που ανταποκρίνονταν στην αισθητική και την συναισθηματική συνείδηση του έθνους.