ΧΡΟΝΙΑ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΙΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΕΙΣ SALMONELLA PARATYPHI B.

CHRONIC URIC-INFECTION OWED TO SALMONELLA PARATYPHI B (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Papadakis I | Παπαδάκης, Ιωάννης (1903-1997) | Βασιλειάδης,Πέτρος (1907-1992) | Μαυρομμάτη Χρ
  5. 1983
  6. 328-330
    • It is being studied the case of chronic uric-infection which is owed to salmonella paratyphi B. There are being reported the symptoms which manifested to a patient as well the time that these lasted.
    • Μελετάται η περίπτωση χρόνιας ουρολοίμωξης που οφείλεται σε salmonella paratyphi B. Αναφέρονται τα συμπτώματα που εμφάνησε ο ασθενής, καθώς και ο χρόνος που αυτά διήρκεσαν.