ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 27ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1934 ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

FESTIVE MEETING ON THE 27TH DECEMBER 1934 PRESIDENT'S SPEECH ABOUT THE OLD ATHENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καμπούρογλου, Δημήτριος Γρ. (1852-1942) | Kabouroglou Dimitrios
  5. 1934
  6. 100-118
    • A historic retrospection of the city of Athens from December of 1834, when for the first time it was operated as a capital of the newly established greek country, until the speaker's time.
    • Ιστορική αναδρομή της ζωής της πόλης των Αθηνών από τον Δεκέμβριο του 1834, όταν για πρώτη φορά λειτούργησε ως πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, μέχρι των ημερών του ομιλητή.