ΕΔΜΟΝΔΟΣ POTTIER

EDMOND POTTIER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Οικονόμου Γεώργιος Π
  5. 1934
  6. 66-68
    • Biographical facts and scientific activities of the late foreign member world renown archeologist Edmond Pottier.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του αποβιώσαντος ξένου εταίρου παγκοσμίου φήμης αρχαιολόγου Εδμόνδου Pottier.