ΤΟ ΑΙΓΑΙΟΝ

THE AEGEAN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Προβελέγγιος Αριστομένης
  5. 1934
  6. 34-36
    • A poem entitled "Aegean" is published with no further comments or notes.
    • Δημοσιεύεται ποίημα με τον τίτλο Αιγαίο χωρίς σχόλια ή άλλες σημειώσεις.