ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΛΟΓΟΣ ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

THE SUCCESSION OF PRESIDENCY SPEACH FROM THE FORMER PRESIDENT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ρακτιβάν Κ.
  5. 1934
  6. 3-4
    • A short presentation of the new president of Academy of Athens, m. Kabouroglou from the former president Constantino Ractivan.
    • Σύντομη παρουσίαση του νέου προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών κ. Καμπούρογλου από τον απερχόμενο πρόεδρο Κωνσταντίνο Ρακτιβάν.