ΜΑΡΑΘΩΝΙΑΚΑ ΙΙΙ

MARATHONIACA III (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Σωτηριάδης Γεώργιος
  5. 1934
  6. 330-335
    • A description of an excavation which occured in Necropolis in an ancient town in Marathona.
    • Περιγραφή ανασκαφής που έγινε στην νεκρόπολη της αρχαίας κωμοπόλεως του Μαραθώνα.