ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ ΟΥΓΚΡΟΒΛΑΧΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΣΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔ΄ ΑΙΩΝΟΣ ΜΕΧΡΙ ΜΕΣΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΘ΄ ΑΙΩΝΟΣ

CONCERNING THE ELECTION OF ARCHIBISHOPS IN OUGROVLACHIA FROM THE MIDDLE OF THE 14TH CENTURY UNTIL THE MIDDLE OF THE 19TH CENTURY. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ράλλης Κ Μ
  5. 1934
  6. 298-301
    • A historic review of the first elections of archibishops in Ougroblachia. From the middle of the 14th century until the middle of the 19th century.
    • Ιστορική ανασκόπιση του τρόπου εκλογής των μητροπολιτών Ουγγροβλαχίας από μεσούντος του ιδ΄αιώνος μέχρι μεσούντος του ιθ΄αιώνος.