1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ράλλης Κ Μ
  5. 1934
  6. 298-301
    • A historic review of the first elections of archibishops in Ougroblachia. From the middle of the 14th century until the middle of the 19th century.
    • Ιστορική ανασκόπιση του τρόπου εκλογής των μητροπολιτών Ουγγροβλαχίας από μεσούντος του ιδ΄αιώνος μέχρι μεσούντος του ιθ΄αιώνος.