ΜΑΡΑΘΩΝΙΑΚΑ ΙΙ

MARATHONIACA II (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Σωτηριάδης Γεώργιος
  5. 1934
  6. 261-266
    • A description and a re-enactment attempt of a mycenean tomb in the area of Marathona.
    • Περιγραφή και απόπειρα αναπαράστασης μυκηναϊκού τάφου στην περιοχή Μαραθώνα Αττικής.