1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ράλλης Κ Μ
  5. 1934
  6. 246-251
    • An announcement ralative to the sovereign ranking in churches. This rank is instituted in churches in Istanbul, Philipoupoli, Smirni and Salonika.
    • Ανακοίνωση σχετικά με το αξίωμα του άρχοντα των εκκλησιών. Το αξίωμα αυτό συναντάται στις εκκλησίες της Κων/πολης, Φιλιππούπολης, Σμύρνης και Θεσσαλονίκης.