ΠΕΡΙ ΕΝΟΣ ΚΟΡΜΟΥ ΕΚ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

ABOUT A BODY MADE OF MARBLE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Κουρεμένος, Βασίλειος (1875-1957)
  5. 1934
  6. 205-206
    • M. Kouremenos presents and describes a body made of marble which was found east of Acropolis. The upper part of the body is male and the lower part is female. According to m. Kouremenos, this piece of art represents a hermaphrodite type from the rarest of Praxitelous school.
    • Ο κ. Κουρεμένος παρουσιάζει και περιγράφει κορμό από μάρμαρο ο οποίος βρέθηκε ανατολικά της Ακροπόλεως. Το άνω ήμισυ του κορμού είναι αντρικό, το δε από τον ομφαλό προς τα κάτω γυναικείο. Σύμφωνα με τον κ. Κουρεμένο το έργο αντιπροσωπεύει τύπο ερμαφρόδιτο από τους σπανιότερους της σχολής του Πραξιτέλη.