ΠΕΡΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

CONCERNING THE ASTRONOMIC ORIENTATION OF ANCIENT GREEKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Θεοφανίδης Ιωάννης | Theophanidis John
  5. 1934
  6. 149-153
    • A description of ancient greek's first orientations which were based on accounts of ancient greeks mathematicians, astronomists and geographers like Ptolemius, Hiparchos, Posidonius, Eratostheni and others.
    • Περιγραφή του τρόπου προσανατολοσμού των αρχαίων ελλήνων με βάση αναφορές αρχαίων ελλήνων μαθηματικών, αστρονόμων και γεωγράφων όπως π.χ. του Πτολεμαίου, του Ιππάρχου, του Ποσειδωνίου, του Ερατοσθένη, και άλλων.