ΠΕΡΙ ΧΑΛΚΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΠΟΊΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΣΥΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΤΟ 1902

CONCERNING AN ORGAN MADE OF COPPER WHICH IS FOUND IN THE ARCHAEOLOGICAL MUSEUM OF ATHENS WHICH WAS PULLEDUP FROM THE OCEAN OF ANTIKITHIRA IN 1902. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Θεοφανίδης Ιωάννης | Theophanidis John
  5. 1934
  6. 140-149
    • A description and an effort of re-enactement of the famous astrolabe of Antikithira which parts are exposed in the archaeological museum of Athens.
    • Περιγραφή και απόπειρα αναπαράστασης των λειτουργιών του περίφημου αστρολάβου των Αντικυθήρων τμήματα του οποίου βρίσκονται στο αρχαιολογικό μουσείο Αθηνών.