ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ (ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ)

A NEW PROJECTION OF PLATO IN ATHENS AND OF PLATO'S STATUE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Hekler Anton | Hekler Anton
  5. 1934
  6. 80-88
    • Comparative study of a Plato's bust excavated in Athens recently to statues copies cited in Museums abroad especially Italy in purpose of represanting the original Plato's figure.
    • Συγκριτική μελέτη μιας προτομής του Πλάτωνος που βρέθηκε πρόσφατα στην Αθήνα με αντίγραφα αγαλμάτων του που βρίσκονται σε μουσεία του εξωτερικού ιδιαίτερα της Ιταλίας, με σκοπό την αναπαράσταση κατά το δυνατόν της μορφής του Πλάτωνα.