ΜΑΡΑΘΩΝΙΑΚΑ Ι

MARATHONIACA - I (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Σωτηριάδης Γεώργιος
  5. 1934
  6. 14-19
    • An historical and archaeological research on Hercules sanctuary which is located in Marathona and which is described with details from Herodotus.
    • Ιστορική και αρχαιολογική μελέτη του ναού του Ηρακλέους που βρίσκεται στην περιοχή του Μαραθώνα και περιγράφεται λεπτομερώς από τον Ηρόδοτο.