ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΟΥΒΑΡΙ

THE WELCOME OF ACADEMIC, M. NIKOLAS LOUVARI (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπρατσιώτης Παναγιώτης
  5. 1960
  6. 430-434
    • The biographic facts and the scientific activity of new academic, m. N. Louvari.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νέου ακαδημαϊκού κ. Ν. Λούβαρι.