Η ΥΨΗΛΟΤΑΤΗ ΚΟΡΥΦΗ

THE HIGHEST SUMMIT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Mirivili Strati | Mirivili Strati | Μυριβήλη Στρατή
  5. 1960
  6. 333-348
    • A description of facts and episodes from the Albanian front in the period 1940-41.
    • Γλαφυρή περιγραφή γεγονότων και επισοδίων από το Αλβανικό μέτωπο στην περίοδο 1940-41.