ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ

DEATH ANNOUNCEMENT OF THE ATHENS ACADEMY MEMBER, MARINOS GEROULANOU (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπρατσιώτης Παναγιώτης
  5. 1960
  6. 253-256
    • The death of regular member of the Athens Academy, m. Marinos Geroulanou is announced. His personality is described, his scientific value is pointed out as well as his great moral standard.
    • Ανακοινώνεται ο θάνατος του τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών κ. Μαρίνου Γερουλάνου. Περιγράφεται η προσωπικότητα του, επισημαίνεται η επιστημονική του αξία και το εξαίρετο ήθος του.