1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπρατσιώτης Παναγιώτης
  5. 1960
  6. 229-231
    • The death of regular member of the Academy, m. Antonio Keramopoullos is announced and facts are given about his scientific, social and national work.
    • Ανακοινώνεται ο θάνατος του τακτικού μέλους της Ακαδημίας κ. Αντωνίου Κεραμόπουλου και δίδονται στοιχεία για το επιστημονικό, κοινωνικό και εθνικό έργο του.