1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τζωρτζάκη Ν | Pappous Ch. | Karavalakis J. | Παππούς Χ. | Τζορτζάκης Ν. | Μπρόβας Δ. | Καραβαλάκης Ι. | Brovas D.
  5. 1960
  6. 178-183
    • The cultivation technique of tissues is described in order to achieve immunity against aphton fever, the production manner of the virus and it's titlelazation.
    • Περιγράφεται η τεχνική ιστοκαλλιέργειας, προκειμένου να επιτευχθεί ανοσία κατά του αφθώδους πυρετού, ο τρόπος παραγωγής του ιού και η τιτλοποίησή του.