ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ ΕΠΙ ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΣΤΙΒΑΔΑΣ

THE CULTIVATION OF THE APHTHON FEVER VIRUS ON THE CULTIVATION OF TISSUES IN A SINGLE-CELLED LAYER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τζωρτζάκη Ν | Karavalakis J. | Παππούς Χ. | Τζορτζάκης Ν. | Μπρόβας Δ. | Καραβαλάκης Ι. | Brovas D. | Pappous Ch.
  5. 1960
  6. 178-183
    • The cultivation technique of tissues is described in order to achieve immunity against aphton fever, the production manner of the virus and it's titlelazation.
    • Περιγράφεται η τεχνική ιστοκαλλιέργειας, προκειμένου να επιτευχθεί ανοσία κατά του αφθώδους πυρετού, ο τρόπος παραγωγής του ιού και η τιτλοποίησή του.