Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΣ ΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

THE ADVISABILITY OF A GREEK CRITICISM EDITION OF THE NEW TESTAMENT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπρατσιώτης Παναγιώτης
  5. 1960
  6. 16-23
    • A few thoughts are expressed concerning greek theologians idea and the support of the ministry of the national education about a greek criticism edition of the new testament.
    • Εκφράζονται ορισμένες σκέψεις, σχετικά με την ιδέα ελλήνων θεολόγων αλλά και την υποστήριξη του Υπ. Εθνικής Παιδείας, για μια ελληνική κριτική έκδοση της Καινής Διαθήκης.