ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

SUCCESSION OF PRESIDENCY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπρατσιώτης Παναγιώτης
  5. 1960
  6. 10-11
    • The biggest problems which the Athens Academy must solve are exposed during the new year (1960).
    • Εκτίθενται τα κυριότερα ζητήματα, με την επίλυση των οποίων πρέπει να ασχοληθεί η Ακαδημία Αθηνών, κατά την νέα χρονιά (1960).