ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

INDEX BY AUTHOR (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών | Academy's office of publications
  5. 1965
  6. 683-688
    • Index by author of the 40 volume issue A of the proceedings of the Academy of Athens of the year 1965.
    • Ευρετήριο κατά συγγραφέα του 40 τόμου τεύχους Α των πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών του έτους 1965.